Eind vorig jaar werd bekend gemaakt, dat  AH in Hof van Spaland met een actie van start zou gaan. Mensen konden hun statiegeldbonnen inleveren om op deze manier een goed doel te steunen . Uiteraard waren er veel goede doelen in Schiedam die allemaal wel een steuntje in de rug konden gebruiken, maar uit de vele inzendingen werd ook onze stichting gekozen.

Het winkelend publiek is ons gunstig gestemd en op dit moment hebben wij een donatie ad € 206,00 mogen ontvangen.  Namens het bestuur wil ik dan ook vanaf deze plaats iedereen bedanken die onze muziekgroep heeft gesteund d.m.v. het schenken van hun bon.