Stichting de Rolantino's

Wie zijn de Rolantino's?

Aan de Muziekschool Annelies te Schiedam worden lessen verzorgd voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. De resultaten die behaald worden zijn zo goed dat Annelies in 1995 serieus is gaan nadenken over het vormen van een groep. Je kunt echter niet over een nacht ijs gaan want er komt meer bij kijken dan alleen maar leuk samen muziek maken.

 

Er wordt veel inzet van je gevraagd en je moet er ook een behoorlijk stukje van je vrije tijd hiervoor inzetten. Daarom heeft Annelies ook een jaar lang nagedacht of ze dit ook wel echt wilde. In oktober 1996 besloot zij de persberichten eruit te doen en een Groep te beginnen. Er waren binnen 4 dagen 13 aanmeldingen en we hadden al snel in de daarop volgende weken een behoorlijke toeloop: 22 leden en het was een groot feest. Je krijgt dan natuurlijk wel te maken met uitbreiding van het instrumentarium en de aanvragen hiervoor werden bijna nooit gehonoreerd daar de school een privé instelling was.

 

Notariskantoor Van de Valk & Partners en het accountkantoor van Stigtthans stonden 100 % achter het idee en besloten te helpen. De groep werd losgekoppeld van de school en er kwam een op zich zelf staand bestuur. Nu alleen nog de naam voor de Groep. Het woordje (een stukje hiervan) Annelies moest er natuurlijk in verwerkt worden daar zij de oprichtster is van deze groep. De naam van de eerste sponsor  was Roland (digitale piano)dus Rol an ............maar de naam was nog niet af. We besloten er tino's achter te zetten, een idee van de zoon van Annelies.

 

De naam is inmiddels een begrip en ook de Groep die zelfs nu op internationaal niveau aardig aan de weg timmert.

Wilt u meer weten over onze festivals en overige activiteiten klik dan op onderstaande link.

www.picturetrail.com/rolantinos

In de agenda worden alle geplande activiteiten van 2016 vermeld.

 

Ons beleidsplan: Wat doet Stichting Rolantino's: wekelijkse repetities en het organiseren van jaarlijkse festivals en concerten. 

                         Hoe werven wij geld: Een festival kan alleen maar doorgaan met de hulp van sponsoren. Tevens kan men de stichting ondersteunen door donateur te worden

                               voor  E 10,00 per jaar.

                         Hoe wordt het vermogen beheert. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

                         Waaraan wordt dit besteed. verzekeringen, huur, festiviteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstconcert en carnavalsfeest, kleding leden en vrijwilligers.

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel het bevorderen van muziekuitoefening door gehandicapten en voorts al hetgeen het een en ander hier rechtstreeks of

                    zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

Financieel   : De stichting is afhankelijk van sponsorgelden indien zij festivals of iets dergelijks organiseren. De leden betalen per maand  15,00 contributie. Hiervan worden alle lopende zaken

                     betaald zoals huur/verzekeringen/onkosten repetities/kleding leden en vrijwilligers etc.  Onvoorziene kosten worden opgevangen vanuit de buffer die de stichting in afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd.

 

Stichting Rolantino's heeft een ANBI verklaring. Klik op deze link voor de ANBI gegevens.

Stichting Rolantino's verstrekt geen beloningen aan bestuurders of vrijwilligers.

Fiscaalnummer: 8063.69.826

 

Contactgegevens:

Algemeen         : info@rolantinos.nl             

Voorzitter        : annelieskars@kpnmail.nll    Annelies Kars: 06 24 56 57 59

Penningmeester: h.ossewaarde@kpnmail.nl  Vera Ossewaarde: 010-4730435  of    06 48 20 55 59

Secretaris          :  r.lips@versatel.nl                  Jenny Lips: 06 40 12 38 23

Bestuurslid         : sjaan@kabelfoon.nl              Sjaan van der Hooft:  06 47 14 99 60                

Bestuurslid         :                                                Joke Dijkshoorn: 010-4261107 of 06 18 55 74 62

Postadres          : Oude Maasstraat 13            3114 TT Schiedam