• Ik ben met een online collectebus aan het collecteren voor HandicapNL. Doneer jij ook? uw donatie komt ook ten goede aan onze stichting.
    https://handicapnl.digicollect.nl/annelies-kars?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=handicapnl
  • In de week van 21 t/m 27 september is de HandicapNL Collecte[Run] en staat heel Nederland in het teken van mensen met een handicap. Door het coronavirus zal onze huis-aan-huis collecte dit jaar echter kleiner uitpakken dan ooit. En dat terwijl mensen met een handicap onze steun juist nu zo hard nodig hebben.
  • ALTERNATIEVE  LANDELIJKE COLLECTE  HANDICAP NL (voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten)
  • Dit jaar vanwege Corona niet met een collectebus langs de huizen, waar wij al jaren collecteren voor mensen met een beperking. Zij horen erbij, denk hierbij aan  de Rolantino’s ,  De Erkertjes en dit voor zoveel andere organisaties die zich inzetten voor de medemens met een beperking.
  • Door deze collecte kunnen zij  financiële ondersteuning aanvragen bij het landelijk bureau Handicap NL… Daar vragen wij uw aandacht voor.
  • In de week van 21 t/m 26 september 2020 doen de collectanten flyers met de QR-code  in de brievenbus. Zo kunt u op een veilige manier toch aan dit goede doel doneren en gaan onze collectanten enthousiast op weg. Informatie kunt u vinden op  www.handicap.nl/collecte 
  • ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT NAMENS: HANDICAP NL.